Verslag van de Internationale kattententoonstelling
7-04-2019 Olst

 

Neocat Show in samenwerking met de rasclubs, Olst, 7 april 2019

Door Fenny Rensen

Voor een buitenstaander was het een gewone, vlotte Neocatshow die om 16.30 al afgelopen was.
Voor team Neocat waren er echter in de aanloop naar de show wat hindernissen maar dankzij de prachtige inzet van onze vele medewerkers en van wat ‘invallers’ liep het allemaal gesmeerd. Een keurmeester ziek, een auto met panne: het werd flexibel opgelost.

Door nare omstandigheden was er echter in de keurruimte op het laatste moment vervanging nodig: Ineke de Groot kweet zich met verve van die taak.
Diezelfde omstandigheden noopten ons ook tot het zoeken van een andere examinator voor de twee examens die zouden plaatsvinden: Ria Konink was daartoe bereid. Ineke en Ria, hartelijk dank. En hoe leuk was het dat Pietje Faber, de voormalige voorzitter van Neocat en nu hoofdredacteur van het Neocat Magazine, als verrassing ineens voor onze neus stond en de hele dag aanwezig was!

Keurmeester Anne-Marie Mariën uit België wilde graag examen doen voor de Sphynx maar dat is geen ras waarvoor je gemakkelijk het benodigde aantal bijeenkrijgt.
Dankzij een stevige lobby en goedwillende Sphynxenfokkers waren er maar liefst 17 in de zaal: zoveel had mevrouw Mariën er nog nooit bij elkaar gezien! Het was een mooi verjaardagscadeau (ze werd die dag 65) en bovendien kreeg ze ook nog een heerlijke taart van Neocat, die samen met de medewerkers werd opgepeuzeld. Aan het eind van de dag, toen ze haar diploma kreeg uitgereikt, toonde mevrouw Mariën zich dan ook erg erkentelijk.

Leontien Reijmers maakte van alle Sphynxen met hun eigenaren een mooie groepsfoto en ook nog diverse andere sfeerfoto′s van het showgebeuren.

Liesbeth Kolen slaagde voor het deelcertificaat Siamezen en Oosters Kortharen. Een respectabel aantal van achttien van deze katten was aanwezig.

De rasclubs SOK, Neocat Britten en Russen en Nebelungen droegen hun steentje bij aan de voorbereiding en uitvoering van deze show, leuk zo′n goede samenwerking! Ook de standhouders toonden zich na afloop tevreden, Gerry Dispa nam in haar schildershoek kinderen onder haar hoede en showfotograaf Rolf Kieft zette alle winnaars op het podium in het zonnetje.

Uitslagen:

Best in Show Brits korthaar:

Best in Variëteit:

Speciale prijzen