Verslag van de Neocat rasclubshow
3 april 2016 Dalfsen

 

Door Irma schrier

De show van de gezamenlijke rasclubs van Neocat had dit jaar onderdak gevonden in de sporthal van de Trefkoele in Dalfsen. We waren in dezelfde zaal als een paar jaar geleden, maar omdat de Trefkoele sindsdien was uitgebreid en verbouwd herkenden we het gebouw bijna niet. Ruim en licht en van binnen stralend oranje geverfd.

Zaterdagavond om half negen was een grote ploeg vrijwilligers aanwezig om de kooien op te bouwen en de zaal in te richten. Ook de standhouders kwamen hun stands opzetten. De showcoördinator Wout den Hollander had dit keer voor een variant op de gewone indeling gekozen en de plaatsing van het podium aan de lange kant van de zaal getekend. Vele handen maken licht werk en in korte tijd waren de kooien opgebouwd, de vakken ingericht, de keurruimte voorzien van tafels, stoelen en afscheidings- respectievelijk toeschouwersbanken.
En toen stagneerde de opbouw want het podium was nog in gebruik door de fanfare en de majorettes in de andere hal. De medewerkers van de hal boden aan het podium later op de avond op te bouwen en wij besloten af te nokken en de volgende ochtend wat vroeger te beginnen.

Zondagochtend waren de meesten van ons weer vroeg aanwezig om het podium in te richten en de laatste losse eindjes op te ruimen.
Vanaf acht uur gingen we los. De kassa ging open, het pinapparaat werd aangesloten en de exposanten konden worden verwelkomd. Het doorlopen van de veterinair vergde ware stuurmanskunst, want de kleedkamer waarin de veterinaire keuring plaatsvond was krap en voorzien van allemaal hoeken. Maar als je daar eenmaal doorheen was, was de beloning groot: een gezellige hal en een zakje kattengrit.

Om half tien opende Fenny Rensen de show en stelde de keurmeesters voor. Het keuren van de 250 katten kon beginnen. Vanaf tien uur begonnen de bezoekers binnen te druppelen, eerst langzaam maar later op de dag werd het een echte stroom. Aanvankelijk waren we bang dat het mooie lenteweer ons parten zou spelen, maar dat bleek onnodig. Bijna 250 bezoekers hebben de show bezocht. Voor de Brittenexposanten was er een verrassing. Omdat de Brittenclub jarig was – Rasclub Neocat Britten bestaat al weer 15 jaar – deelden Renske Eelman die door Fenny werd voorgesteld als nieuwe kandidaat-secretaris van de Brittenclub en Irma Schrier een bloemetje uit voor elke Brit.
De kinderen van de exposanten konden onder leiding van Gerry Dispa tekenen en schilderen en hun kunstwerken mee naar huis nemen. Een kleine twintig kinderen hebben hier aan meegedaan. Het keuren verliep vlot en al voor de lunchpauze konden de eerste prijzen worden uitgereikt. De voorzitter van (moeder) Neocat Annette Vrijenhoek kwam op het secretariaat helpen om alle keurrapporten te verwerken en keurmeesters en medewerkers werden de hele dag van drinken voorzien door Liedy Groeneveld.
Tijdens de lunchpauze van de keurmeesters vond de verloting plaats waarvoor de medewerkers van de rasclubstands de lootjes hadden verkocht.

Na de pauze ging het keuren verder. De bezoekers vielen met hun neus in de boter want pal naast de ingang van de hal was de keurruimte, waar de exposanten hun katten op hun voordeligst aan de keurmeesters toonden om de mooiste te laten kiezen. Een aantal keren staakten de stemmen en moest de stem van de allround keurmeester de doorslag geven. Ook de medewerkers van de kassa, die anders nog wel eens klagen dat ze niets van de show meemaken, zaten nu eerste rang bij de Best in Show verkiezingen.

Aan het eind van de middag stond een grote rij exposanten met de mooiste katten in hun klasse op het podium. Daaruit koos keurmeester Du Plessis de allermooiste, de zwart schildpad pers Maradan Tormenta of Woolly Home, van de familie Broeders. Van Annette ontvingen zij de beker voor de Best over All. Daarna kon Fenny vertellen dat Natasja Heutink geslaagd was als keurmeester voor Brits kort- en langhaar. Zij had de hele dag onder hoge druk Britten van verschillende kleur zitten keuren.
Om kwart over vijf was de show afgelopen en konden de exposanten naar huis en begonnen de medewerkers met opruimen.

De uitslagen

Keurmeesters:
Cora Swierts, Astrid de Bruijn, Gosling de Beer, Gonny Voorhout.
Natasja Heutink slaagde voor het examen Brits Kort- en Langhaar.